مجموعه آسیب‌پذیری‌ها در WordPress

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها در WordPress شامل افزونه‌های Photos and Files Contest Gallery  نسخه قبل از 21.3.1،‌ User Registration نسخه قبل از 2.12، Paid Memberships Pro نسخه قبل از 2.12.9،Starbox  نسخه قبل از 3.5.0، 404 Solution نسخه قبل از 2.35.8، Ultimate Posts Widget نسخه قبل از 2.3.1، Enhanced Text Widget  نسخه قبل از 1.6.6، Login as User or Customer نسخه 3.8 و قبل‌تر و Seriously Simple Podcasting نسخه قبل از 3.0.0 امکان Stored XSS، بازنشانی رمزعبور و تصاحب حساب کاربران، افشای فیلد سفارشی کاربر ( افشای metadata حساس دیگر کاربران)، تزریق SQL، تصاحب و مدیریت حساب کاربری و افشای ایمیل مدیر بدون احراز هویت از طریق یک درخواست ساخت‌شده را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-1487 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/c028cd73-f30a-4c8b-870f-3071055f0496  
CVE-2024-1290 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/a60187d4-9491-435a-bc36-8dd348a1ffa3  
CVE-2024-1279 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/4c537264-0c23-428e-9a11-7a9e74fb6b69  
CVE-2024-1273 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/9784d7c8-e3aa-42af-ace8-5b2b37ebc9cb  
CVE-2024-1068 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/25e3c1a1-3c45-41df-ae50-0e20d86c5484  
CVE-2024-0561 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/99b6aa8b-deb9-48f8-8896-f3c8118a4f70  
CVE-2024-0559 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/b257daf2-9540-4a0f-a560-54b47d2b913f  
CVE-2023-7247 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/96b93253-31d0-4184-94b7-f1e18355d841  
CVE-2023-6444 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/061c59d6-f4a0-4cd1-b945-5e92b9c2b4aa  

 

 

administrator

نظر دهید