مجموعه آسیب‌پذیری‌‌‌‌‌ها در WordPress

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌‌‌‌‌ها در WordPress شامل افزونه‌های Piraeus Bank WooCommerce Payment Gateway نسخه 1.6.5.1 و قبل‌تر و MasterStudy LMS نسخه 3.2.5 و قبل‌تر امکان تزریق SQL را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-0610 9.8 نامشخص https://www.wordfence.com/threat-intel/vulnerabilities/id/f17c4748-2a95-495c-ad3b-86b272855791?source=cve  
CVE-2024-1512 9.8 نامشخص https://www.wordfence.com/threat-intel/vulnerabilities/id/d6b6d824-51d3-4da9-a39a-b957368df4dc?source=cve  

 

 

administrator

نظر دهید