مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Netgear

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Netgear شامل CBR40 2.5.0.28، CBK40 2.5.0.28 و CBK43 2.5.0.28 به‌دلیل نشت اطلاعات در مولفه‌های debuginfo.htm و currentsetting.htm امکان افشای اطلاعات حساس بدون نیاز به احراز هویت را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-28339 نامشخص https://www.netgear.com/about/security  
CVE-2024-28340 نامشخص https://www.netgear.com/about/security  

 

 

administrator

نظر دهید