مجموعه آسیب‌پذیری‌ها در Mozilla

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها در Mozilla  شامل Focus  برای iOS  نسخه قبل از 122 امکان اجرای اسکریپت غیرمجاز در urlbar که منجر به اجرای کد دلخواه یا اقدامات غیرمجاز در صفحه وب کاربر می‌شود، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-0606 نامشخص https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1855030  
CVE-2024-0605 نامشخص https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1855575  

 

 

administrator

نظر دهید