مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Linux

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Linux شامل Linux kernel امکان read-after-free برایfolio  در cache walk، عدم بررسی سازگاری کانال mailbox/SMT و شرایط مسابقه و RELEASE_LOCKOWNER را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-26630 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/3a75cb05d53f4a6823a32deb078de1366954a804  
CVE-2023-52608 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/12dc4217f16551d6dee9cbefc23fdb5659558cda  
CVE-2024-26629 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/8f5b860de87039b007e84a28a5eefc888154e098  

 

 

administrator

نظر دهید