مجموعه آسیب‌پذیری‌ها در Linux

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها در Linux شامل Linux Kernel و less نسخه 653 امکان سرریز اعداد صحیح و عدم استفاده از calloc به جای kzalloc و اجرای دستورات سیستم‌عامل از طریق یک کاراکتر خط جدید (newline character) در نام یک فایل (به‌دلیل استفاده اشتباه از نقل قول در filename.c) را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-26817 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/0c33d11153949310d76631d8f4a4736519eacd3a  
CVE-2024-32487 نامشخص https://www.openwall.com/lists/oss-security/2024/04/12/5  

 

 

administrator

نظر دهید