مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Linux

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Linux شامل Linux kernel امکان عدم اضافه شدن قفل برای مسیرهای خارج از کد وقفه اصلی و قفل نبودن عملیات پوشش خارجی  INTx(INTx masking ops)، عدم وجود کنترل کننده دائمی INTx، عدم وجود کنترل کننده‌های پایدارIRQ،  مسدود نبودن کنترل‌کننده وقفه فراخوانی بدون trigger و فعال بودن خودکار INTx IRQ انحصاری را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-26810 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/03505e3344b0576fd619416793a31eae9c5b73bf  
CVE-2024-26812 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/0e09cf81959d9f12b75ad5c6dd53d237432ed034  
CVE-2024-26813 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/0f8d8f9c2173a541812dd750529f4a415117eb29  
CVE-2024-26814 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/083e750c9f5f4c3bf61161330fb84d7c8e8bb417  
CVE-2024-27437 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/139dfcc4d723ab13469881200c7d80f49d776060  

 

 

administrator

نظر دهید