مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Linux

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Linux شامل Linux kernel امکان abort (قطع شدن) filesystem در هنگام snapshot  گرفتن از subvolume حذف شده، ایجاد هشدار غیرمنتظره در مورد ورودی‌های histogram تکراری در زمان اجرای دو دستور به‌صورت موازی روی یک ماشین چند پردازنده‌ایAArch64 ، عدم بررسی rcu_read_lock_trace_held() قبل از فراخوانی کمک‌کننده‌های نقشه bpf، خراب شدن تغییر اندازه آنلاین به دلیل flex bg بزرگ هنگامی که یک سیستم فایل ext4 را با یک flexbg_size بزرگ تغییر اندازه می‌دهیم، هشدار استفاده از suspicious RCU، عدم بیدار شدن (Wake) DMCUB  قبل از اجرای دستورات GPINT، عدم Refactor DMCUB enter/exit idle interface، اشکال در اولویت عملیات در مهر زمانی پورت napi_poll  در زمینه Indirection، عدم اجازه پیکربندی رویدادهای دستگاه‌های  AD7091R-5 توسط کاربران، عدم افزودن فراخوان‌های syscore برای system-wide PM، بررسی عدم ارجاع دیر هنگام (تاخیری) ‘dsc’ در’link_set_dsc_pps_packet()’ ، عدم ارجاع  متغیر قبل از بررسی NULL درedp_setup_replay() ، اشاره‌گر  NULLهنگام بارگیری rlc firmware و ایجاد بن‌بست به‌دلیل قفلpci_rescan_remove_lock  در  p2sb_bar()را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-26644 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/ec794a7528199e1be6d47bec03f4755aa75df256  
CVE-2024-26645 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/f4f7e696db0274ff560482cc52eddbf0551d4b7a  
CVE-2023-52621 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/169410eba271afc9f0fb476d996795aa26770c6d  
CVE-2023-52622 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/dc3e0f55bec4410f3d74352c4a7c79f518088ee2  
CVE-2023-52623 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/31b62908693c90d4d07db597e685d9f25a120073  
CVE-2023-52624 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/2ef98c6d753a744e333b7e34b9cf687040fba57d  
CVE-2023-52625 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/820c3870c491946a78950cdf961bf40e28c1025f  
CVE-2023-52626 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/40e0d0746390c5b0c31144f4f1688d72f3f8d790  
CVE-2023-52627 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/55aca2ce91a63740278502066beaddbd841af9c6  
CVE-2024-26646 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/019ccc66d56a696a4dfee3bfa2f04d0a7c3d89ee  
CVE-2024-26647 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/3bb9b1f958c3d986ed90a3ff009f1e77e9553207  
CVE-2024-26648 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/22ae604aea14756954e1c00ae653e34d2afd2935  
CVE-2024-26649 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/bc03c02cc1991a066b23e69bbcc0f66e8f1f7453  
CVE-2024-26650 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/847e1eb30e269a094da046c08273abe3f3361cf2  

 

 

administrator

نظر دهید