مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌‌ در Dell

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌‌ در Dell شاملDell Display and Peripheral Manager  برای macOS نسخه قبل از 1.3 وDell PowerScale OneFS نسخه‌های 8.2.x تا 9.6.0.x به‌دلیل کنترل دسترسی نامناسب امکان اجرای کد از راه دور از طریق اصلاح فایل‌های موجود در پوشه نصب، که منجر به افزایش امتیاز می‌شود و سواستفاده از الگوریتم رمزنگاری شکسته یا مخاطره‌آمیز ( شکستن الگوریتم رمزنگاری) که منجر به تحت تاثیر قرار گرفتن محرمانگی و یکپارچگی اطلاعات حساس می‌شود، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-22452 7.3 نامشخص https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000221414/dsa-2024-056  
CVE-2024-22463 7.4 نامشخص https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000222691/dsa-2024-062-security-update-for-dell-powerscale-onefs-for-proprietary-code-vulnerabilities  

 

 

administrator

نظر دهید