مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در D-Link

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در D-Link شامل D-Link DIR-822+ نسخه 1.0.5 امکان تزریق فرمان از طریق تابع ftext در upload_firmware.cgi و توابع ChgSambaUserSettings  و SetPlcNetworkpwd  در prog.cgi که منجر به اجرای دستورات دلخواه از طریق پوسته (shell) می‌شود، را برای مهاجم از راه دور فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-33344 نامشخص https://github.com/n0wstr/IOTVuln/tree/main/DIR-822%2B/UploadFirmware  
CVE-2024-33343 نامشخص https://github.com/n0wstr/IOTVuln/tree/main/DIR-822%2B/ChgSambaUserSettings  
CVE-2024-33342 نامشخص https://github.com/n0wstr/IOTVuln/tree/main/DIR-822%2B/SetPlcNetworkpwd  

 

 

administrator

نظر دهید