مجموعه آسیب‌پذیری‌‌ها‌ در D-Link

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌‌ها‌ در D-Link، شامل مسیریاب DIR-845L نسخه v1.01KRb03، به دلیل تزریق فرمان امکان اجرای دستور دلخواه را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-29366   نامشخص https://github.com/20Yiju/DLink/blob/master/DIR-845L/CI.md  
CVE-2024-29385   نامشخص https://github.com/songah119/Report/blob/main/CI-1.md  

 

 

administrator

نظر دهید