مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در D-Link

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در D-Link  شامل D-Link R15  نسخه قبل از 1.08.02 و D-Link dir815 نسخه1.01SSb08.bin امکان دسترسی به هر سرویسی که بر روی دستگاه اجرا می‌شود و به طور ناخواسته از طریق IPv6 شنود می‌شود (عدم محدودیت فایروال برای شنود ترافیک  IPv6) و اجرای کد دلخواه از طریق یک درخواست POST دستکاری شده به پارامتر سرویس در تابع soapcgi_main مولفه باینری cgibin را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-41603 نامشخص https://supportannouncement.us.dlink.com/announcement/publication.aspx?name=SAP10347  
CVE-2023-51123 نامشخص https://github.com/WhereisRain/dir-815  

 

 

administrator

نظر دهید