مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌‌‌ در Apple

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌‌‌ در Apple  شامل macOS Sonoma  نسخه 14.3و نسخه 14.2، macOS Ventura نسخه 13.6.4 و iOS نسخه 16.7.5و نسخه 17.3 امکان مشاهده دسکتاپ کاربر وارده شده قبلی از طریق صفحه تعویض سریع کاربر، مشکل در curl، پردازش تصویر مخرب که منجر به افشای حافظه پردازش می‌شود، خواندن فایل دلخواه به‌دلیل اقدامات محدودیتی نامناسب در sandbox، خاتمه غیرمنتظره برنامه یا اجرای کد دلخواه به‌دلیل پردازش فایل یا محتوای وب مخرب، دور زدن تنظیمات برگزیده حریم خصوصی (Privacy preferences)، اجرای کد دلخواه با سطح دسترسی هسته، دسترسی و استفاده از داده‌های حساس کاربر، استفاده از fingerprint کاربر توسط یک صفحه وب مخرب، غیرفعال شدن Stolen Device Protection، رمزگشایی داده ciphertexts  با الگوریتمRSA PKCS#1  قدیمی نسخه 1.5 بدون داشتن کلید خصوصی، قابل مشاهده بودن فعالیت‌های کاربر در مرورگر خصوصی از طریق تنظیمات و مشاهده شماره تلفن کاربر از طریق گزارش‌های سیستم را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-42935 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214058  
CVE-2023-42915 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214063  
CVE-2023-42888 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214063  
CVE-2023-42887 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214036  
CVE-2023-42881 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214036  
CVE-2023-40528 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214058  
CVE-2024-23208 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214055  
CVE-2024-23207 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214058  
CVE-2024-23206 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214063  
CVE-2024-23204 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214059  
CVE-2024-23203 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214059  
CVE-2023-42937 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214036  
CVE-2024-23224 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214058  
CVE-2024-23223 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214059  
CVE-2024-23222 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214063  
CVE-2024-23219 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214059  
CVE-2024-23218 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214059  
CVE-2024-23217 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214059  
CVE-2024-23215 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214059  
CVE-2024-23214 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214059  
CVE-2024-23213 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214059  
CVE-2024-23212 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214059  
CVE-2024-23211 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214059  
CVE-2024-23210 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214059  
CVE-2024-23209 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214061  

 

 

administrator

نظر دهید