مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Apple

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Apple شاملiOS  نسخه 17.3 و نسخه 16.7.5، Safari  نسخه 17.3، macOS Ventura نسخه 13.6.4، macOS Monterey نسخه 12.7.3 و macOS Sonoma نسخه 14.3 امکان باز شدن غیرمنتظره محتوای یادداشت‌های قفل‌شده (Locked Notes content)، وقوع رفتار غیرمنتظره در وب‌سایت مخرب و خراب شدن (و از کار افتادن) حافظه مشترک پردازنده را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-23228 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214059  
CVE-2024-23271 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214059  
CVE-2024-27791 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214059  

 

administrator

نظر دهید