مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌‌ در Apple

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌‌ در Apple شامل iOS  نسخه قبل از 17.4 و نسخه قبل از 16.7.6 امکان دور زدن حفاظت‌های هسته و خواندن و نوشتن در هسته، خراب شدن حافظه، قابل مشاهده بودن برگه‌های قفل شده کاربر زمانی‌که Locked Private Browsing فعال است و افشا و خواندن اطلاعات حساس مکان (location) را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-23296 7.8 https://support.apple.com/en-us/HT214081  
CVE-2024-23256 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214081  
CVE-2024-23243 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214081  
CVE-2024-23225 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214081  

 

 

administrator

نظر دهید