مجموعه آسیب‌پذیری‌‌‌‌‌ها با سطح خطر بالا در Dell

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌‌‌‌‌ها با سطح خطر بالا در Dell شامل Dell Display Manager application نسخه 2.1.1.17 و Dell Data Protection Search نسخه 19.2.0 و بالاتر امکان اجرای کدهای مخرب در حین نصب و حذف با سطح دسترسی پایین و کنترل کامل DP Search  و سایر دستگاه‌های محافظت شده به‌دلیل وجود رمز عبور آشکار در متن ساده هنگام استفاده از  LdapSettings.get_ldap_infoرا برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-32451 7.3 نامشخص https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000215216/dsa-2023-182-dell  
CVE-2024-22433 8.8 نامشخص https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000221720/dsa-2024-063-security-update-for-dell-data-protection-search-multiple-security-vulnerabilities  

 

administrator

نظر دهید