مجموعه آسیب‌پذیری‌‌‌ها با سطح خطر بالا و بحرانی در VMware

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌‌‌ها با سطح خطر بالا و بحرانی در VMware شامل VMware ESXi نسخه‌های 7.0 و 8.0، Workstation نسخه X.17، Fusion نسخه X.13 (برای MacOS) و Cloud Foundation (ESXi) نسخه‌های X.4 و X.5 امکان افشای اطلاعات در UHCI USB controller و نشت حافظه از طریق فرآیندvmx ، نوشتن خارج از محدوده که منجر به escape  کردن sandbox می‌شود و use-after-free در UHCI USB controller و XHCI USB controller که منجر به اجرای کد در فرآیند VMX ماشین مجازی در حال اجرا بر روی میزبان می‌شود، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-22255 7.1 نامشخص https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2024-0006.html  
CVE-2024-22254 7.9 نامشخص https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2024-0006.html  
CVE-2024-22253 9.3 نامشخص https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2024-0006.html  
CVE-2024-22252 9.3 نامشخص https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2024-0006.html  

 

 

administrator

نظر دهید