مجموعه آسیب‌پذیری‌‌‌ها با سطح خطر بالا در WordPress

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌‌‌ها با سطح خطر بالا در WordPress شامل افزونه‌هایEvents Tickets Plus  نسخه قبل از5.9.1، Event Tickets and Registration نسخه قبل از 5.8.1، Vimeography: Vimeo Video Gallery نسخه 2.3.2 و قبل‌تر وAuto Refresh Single Page نسخه 1.1 و قبل‌تر امکان افشای لیست مشارکت‌کنندگان در هر پست، دسترسی به رویدادهای دلخواه و تزریق شی PHP را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-1319 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/5904dc7e-1058-4c40-bca3-66ba57b1414b  
CVE-2024-1316 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/d80dfe2f-207d-4cdf-8c71-27936c6318e5  
CVE-2024-0825 8.8 نامشخص https://www.wordfence.com/threat-intel/vulnerabilities/id/853516b2-ec50-4937-89d3-d16042a6f71c?source=cve  
CVE-2024-1731 8.8 نامشخص https://www.wordfence.com/threat-intel/vulnerabilities/id/5f8f8d46-d7e7-4b07-9b10-15e579973474?source=cve  

 

 

administrator

نظر دهید