مجموعه آسیب‌پذیری‌‌‌ها با سطح خطر بالا در Google

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌‌‌ها با سطح خطر بالا در Google، شامل Confusion در V8 در Google Chrome قبل از 122.0.6261.94، از طریق یک صفحه HTML ساخته شده امکان خرابی پشته را برای مهاجم از راه دور فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-1938 7.8 نامشخص https://issues.chromium.org/issues/324596281  
CVE-2024-1939 7.8 نامشخص https://issues.chromium.org/issues/323694592  

 

 

administrator

نظر دهید