مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بحرانی در Mozilla

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بحرانی در Mozilla، شامل Firefox نسخه 124.0.1 و Firefox ESR نسخه 115.0.1 به دلیل خواندن و نوشتن خارج از محدوده امکان اجرای دلخواه کد جاوا اسکریپت را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-29943 9.8 نامشخص https://www.mozilla.org/security/advisories/mfsa2024-15/  
CVE-2024-29944 9.8 نامشخص https://www.mozilla.org/security/advisories/mfsa2024-15/  

 

 

administrator

نظر دهید