مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بحرانی‌‌‌‌ در Canon

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بحرانی‌‌‌‌ در Canon شامل چاپگرهای چندکاره آفیس (Office Multifunction Printers) و چاپگرهای لیزری اگر محصولی بدون استفاده از روتر (سیمی یا Wi-Fi) مستقیماً به اینترنت متصل شود امکان سرریز بافر در فرآیند شماره CPCA PCFAX ، فرآیند CPCA Color LUT Resource Download، فرآیند درخواست ویژگی SLP، فرآیند نام کاربری Address Book در احراز هویت عملکرد دستگاه موبایل، فرآیند درخواست WSD probe و فرآیند CPCA PDL Resource Download که منجر به اجرای کد دلخواه یا انکار سرویس می‌شود، را برای مهاجم احراز هویت نشده از راه دور فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-0244 9.8 نامشخص https://www.canon-europe.com/support/product-security-latest-news  
CVE-2023-6234 9.8 نامشخص https://www.canon-europe.com/support/product-security-latest-news  
CVE-2023-6233 9.8 نامشخص https://www.canon-europe.com/support/product-security-latest-news  
CVE-2023-6232 9.8 نامشخص https://www.canon-europe.com/support/product-security-latest-news  
CVE-2023-6231 9.8 نامشخص https://www.canon-europe.com/support/product-security-latest-news  
CVE-2023-6230 9.8 نامشخص https://www.canon-europe.com/support/product-security-latest-news  
CVE-2023-6229 9.8 نامشخص https://www.canon-europe.com/support/product-security-latest-news  

 

 

administrator

نظر دهید