مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در Red Hat

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در Red Hat، شامل Red Hat Developer Hub (RHDH) وATA over Ethernet (AoE) driver در Red Hat Enterprise Linux به دلیل use-after-free امکان دسترسی به اطلاعات حساس، انکار سرویس، قرار دادن کدهای مخرب در مخازن و اجرای آنها را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-6944 7.3 نامشخص https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2023-6944  
CVE-2023-6270 7.0 نامشخص https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2023-6270  

 

 

administrator

نظر دهید