مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در Adobe

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در Adobe، شامل Acrobat Reader نسخه‌های 20.005.30539، 23.008.20470 و قبل از آن، به دلیل Use After Free و خواندن خارج از محدوده امکان اجرای کد دلخواه را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-30301 7.8 نامشخص https://helpx.adobe.com/security/products/acrobat/apsb24-07.html  
CVE-2024-30303 7.8 نامشخص https://helpx.adobe.com/security/products/acrobat/apsb24-07.html  
CVE-2024-30304 7.8 نامشخص https://helpx.adobe.com/security/products/acrobat/apsb24-07.html  
CVE-2024-30305 7.8 نامشخص https://helpx.adobe.com/security/products/acrobat/apsb24-07.html  
CVE-2024-30306 7.8 نامشخص https://helpx.adobe.com/security/products/acrobat/apsb24-07.html  

 

 

administrator

نظر دهید