مجموعه آسیب‌پذیری‌‌ها با سطح خطر بالا در QNAP

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌‌ها با سطح خطر بالا در QNAP شاملQTS نسخه 5.1.x، QuTS hero  نسخه h5.1.x، QuMagie  نسخه 2.2.x و Video Station نسخه 5.7.x امکان prototype pollution و تزریق فرمان سیستم عامل (OS command injection) را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-39296 7.5 نامشخص https://www.qnap.com/en/security-advisory/qsa-23-64  
CVE-2023-47560 7.4 نامشخص https://www.qnap.com/en/security-advisory/qsa-23-23  
CVE-2023-41288 8.8 نامشخص https://www.qnap.com/en/security-advisory/qsa-23-55  

 

 

administrator

نظر دهید