مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا و بحرانی در TP-Link

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا و بحرانی در TP-Link، شامل TP-Link AX1800، TP-Link Tapo C210 به دلیل دسترسی به سرویس‌های سمت LAN در تأسیسات آسیب‌دیده روترهای TP-Link Archer AX21 و شرایط مسابقه‌ایی امکان دور زدن احراز هویت در سیستم و اجرای کد دلخواه در زمینه کاربر را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-27359   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-452/ 9.8
CVE-2023-35717   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-895/ 8.8

 

 

administrator

نظر دهید