مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در GitLab

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در GitLab، شامل GitLab CE/EE تمام نسخه های 12.5 و 16.9 قبل از 16.9.6، 16.10 قبل از 16.10.4 و 16.11 قبل از 16.11.1، به دلیل پیمایش مسیر، احراز هویت نادرست و مصرف منابع کنترل نشده امکان انکار سرویس (DoS) و خواندن محدود فایل را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-2434 8.5 نامشخص https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab/-/issues/450303  
CVE-2024-2829 7.5 نامشخص https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab/-/issues/451456  
CVE-2024-4024 7.3 نامشخص https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab/-/issues/452426  

 

 

administrator

نظر دهید