مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در GitLab

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در GitLab، شامل GitLab CE/EE همه نسخه‌هایی را که از 16.7 تا 16.9.4 شروع می‌شوند، همه نسخه‌هایی که از 16.10 قبل از 16.10.2، به دلیل یک payload دستکاری شده امکان افزایش امتیاز و XSS را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-2279 8.7 نامشخص https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab/-/issues/448469  
CVE-2024-3092 8.7 نامشخص https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab/-/issues/452510  

 

 

administrator

نظر دهید