مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا و بحرانی در D-Link

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا و بحرانی در D-Link، شامل D-Link DNS-320L، DNS-325، DNS-327L و DNS-340L تا 20240403، امکان ایجاد درپشتی از طریق نمایش نام کاربری و رمز عبور، تزریق فرمان و اجازه دسترسی غیرمجاز را بدون احراز هویت مناسب را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-3272   نامشخص https://github.com/netsecfish/dlink 9.8
CVE-2024-3273   نامشخص https://github.com/netsecfish/dlink 7.3

 

 

administrator

نظر دهید