مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در Cisco

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در Cisco شامل ویژگی Out-of-Band (OOB) Plug و Play (PnP) ازCisco Nexus Dashboard Fabric Controller (NDFC) و رابط مدیریت مبتنی بر وب در Cisco Nexus Dashboard و Cisco Nexus Dashboard سرویس‌های میزبانی شده امکان خواندن فایل دلخواه و CSRF را برای مهاجم احراز هویت نشده از راه دور فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-20348 7.5 نامشخص https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ndfc-dir-trav-SSn3AYDw  
CVE-2024-20281 7.5 نامشخص https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ndfccsrf-TEmZEfJ9  

 

 

administrator

نظر دهید