مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در Intel

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در Intel ، شامل پردازنده های نسل چهارم Intel(R) Xeon(R) هنگام استفاده از Intel(R) SGX یا Intel(R) TDX به دلیل کنترل دسترسی نامناسب و شرایط مسابقه‌ایی امکان افزایش امتیاز را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-32282 7.2 نامشخص https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00929.html  
CVE-2023-32666 7.2 نامشخص https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00986.html  

 

 

administrator

نظر دهید