مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در Mozilla

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در Mozilla، شامل Focus برای iOS قبل از 122 و 123، هنگام باز کردن یک URL خارجی با طرح سفارشی فایرفاکس و شرایط مسابقه ای امکان UXSS را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-1563 8.7 نامشخص https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1863831  
CVE-2024-26284 8.7 نامشخص https://www.mozilla.org/security/advisories/mfsa2024-10/  

 

administrator

نظر دهید