مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا و بحرانی در Dell

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا و بحرانی در Dell، شامل Dell OS10 Networking Switches نسخه‌های 10.5.2.x و بالاتر، Dell Networking Switches Enterprise SONiC نسخه‌های 4.1.0، 4.0.5،  3.5.4و بالاتر و DELL ESI (Enterprise Storage Integrator)  برای  SAP LAMAنسخه 10.0، به دلیل اعتبارسنجی ورودی نامناسب، کنترل دسترسی نامناسب و تزریق فرمان امکان افزایش امتیاز، افشای اطلاعات و انکار سرویس (DoS) را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-28078 9.1 نامشخص https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000216584/dsa-2023-124-security-update-for-dell-smartfabric-os10-multiple-vulnerabilities  
CVE-2023-32462 9.8 نامشخص https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000216584/dsa-2023-124-security-update-for-dell-smartfabric-os10-multiple-vulnerabilities  
CVE-2023-32484 9.8 نامشخص https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000216586/dsa-2023-284-security-update-for-dell-emc-enterprise-sonic-os-command-injection-vulnerability-when-using-remote-user-authentication  
CVE-2023-39244 7.3 نامشخص https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000216654/dsa-2023-299-security-update-for-dell-esi-enterprise-storage-integrator-for-sap-lama-multiple-security-vulnerabilities  
CVE-2023-39245 9.8 نامشخص ttps://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000216654/dsa-2023-299-security-update-for-dell-esi-enterprise-storage-integrator-for-sap-lama-multiple-security-vulnerabilities  

 

 

administrator

نظر دهید