مجموعه آسیب‌پذیری‌‌ها با سطح خطر بالا و بحرانی در Dell

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌‌ها با سطح خطر بالا و بحرانی در Dell شامل  Dell BSAFE Crypto-C Micro Edition نسخه‌های قبل از 4.1.5، Dell BSAFE Micro Edition Suite نسخه‌های قبل از 4.5.2، Dell BSAFE SSL-J نسخه 7.0 و همه نسخه‌های قبل از 6.5 و Dell BSAFE Crypto-J نسخه‌های قبل از 6.2.6.1 امکان Missing Required Cryptographic Step و به خطر افتادن سیستم آسیب‌دیده را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2020-29504 7.4 نامشخص https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000181115/dsa-2020-286-dell-bsafe-crypto-c-micro-edition-4-1-5-and-dell-bsafe-micro-edition-suite-4-6-multiple-security-vulnerabilities  
CVE-2022-34381 9.1 نامشخص https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000203278/dsa-2022-208-dell-bsafe-ssl-j-6-5-and-7-1-and-dell-bsafe-crypto-j-6-2-6-1-and-7-0-security-vulnerability  

 

 

administrator

نظر دهید