مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در Zoho

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در Zoho، شامل Zoho ManageEngine ADAudit Plus نسخه 7250، امکان تزریق و اجرای SQL را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-48792 7.2 نامشخص https://www.manageengine.com/products/active-directory-audit/sqlfix-7271.html  
CVE-2023-48793 7.2 نامشخص https://www.manageengine.com/products/active-directory-audit/sqlfix-7271.html  

 

 

administrator

نظر دهید