مجموعه آسیب‌پذیری‌‌ها با سطح خطر بالا در IBM

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌‌ها با سطح خطر بالا در IBM شامل IBM Aspera Console نسخه 3.4.0، Facsimile Support برای IBM i نسخه‌های 7.2، 7.3، 7.4 و 7.5 و IBM Financial Transaction Manager for SWIFT Services نسخه 3.2.4 امکان XSS، ارتقا سطح دسترسی به‌دلیل فراخوانی کتابخانه غیرمجاز که منجر به اجرای کد دلخواه می‌شود و تغییر Assumed-Immutable Data (MAID) (از جمله آدرس ارسال و نوع پیام‌های FIN) که منجر به اثرگذاری آن بر مدیر تراکنش های مالی IBM برای خدمات سوئیفت می‌شود، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2021-38927 7.2 6.1 https://www.ibm.com/support/pages/node/7101252  
CVE-2023-43064 7.0 7.8 https://www.ibm.com/support/pages/node/7101330  
CVE-2023-49880 7.5 7.5 https://www.ibm.com/support/pages/node/7101167  

 

 

administrator

نظر دهید