مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در WordPress

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در WordPress شامل افزونه‌های POST SMTP Mailer – Email log, Delivery Failure Notifications and Best Mail SMTP نسخه‌های 2.8.7 و قبل‌تر و OMGF | GDPR/DSGVO Compliant, Faster Google Fonts. Easy. نسخه‌های 5.7.9 و قبل‌تر امکان XSS و حذف دایرکتوری بدون احراز هویت را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-7027 7.2 5.4 https://www.wordfence.com/threat-intel/vulnerabilities/id/7e8911a3-ce0f-420c-bf2a-1c2929d01cef?source=cve  
CVE-2023-6600 8.6 5.4 https://www.wordfence.com/threat-intel/vulnerabilities/id/4e835b97-c066-4e8f-b99f-1a930105af0c?source=cve  

 

 

administrator

نظر دهید