مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا در SAP

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا در SAP شامل SAP Asset Accounting، پروفایل Self-Registration و Modify your own در User Admin Application of NetWeaver AS Java و SAP BusinessObject Business Intelligence Launch Pad امکان سواستفاده از اطلاعات مسیر ارائه شده توسط کاربران (پیمایش مسیر) و انتقال آن به file API’s، سواستفاده از مکانیزم ضعیف امنیتی برای محتوای پاسخ امنیتی جدید و افشای اطلاعات سیستم عامل و دسترسی به آن با استفاده از سند دستکاری شده را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-27901 7.2 نامشخص https://support.sap.com/en/my-support/knowledge-base/security-notes-news.html?anchorId=section_370125364  
CVE-2024-27899 8.8 نامشخص https://support.sap.com/en/my-support/knowledge-base/security-notes-news.html?anchorId=section_370125364  
CVE-2024-25646 7.7 نامشخص https://support.sap.com/en/my-support/knowledge-base/security-notes-news.html?anchorId=section_370125364  

 

 

administrator

نظر دهید