مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا و بحرانی در IBM

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا و بحرانی در IBM شامل IBM Maximo Application Suite نسخه 8.10 و 8.11 (در برنامه IBM Maximo Manage) و IBM Personal Communications (PCOMM) نسخه 14.0.6 تا 15.0.1 امکان پیمایش مسیر که منجر به افشای فایل دلخواه می‌شود و اجرای کد از راه دور (RCE) و ارتقا سطح دسترسی محلی (LPE) را برای مهاجم احراز هویت نشده از راه دور فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-22328 7.5 نامشخص https://www.ibm.com/support/pages/node/7147543  
CVE-2024-25029 9.0 نامشخص https://www.ibm.com/support/pages/node/7147672  

 

 

administrator

نظر دهید