مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا در Google

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا در Google شامل Google Chrome نسخه قبل از 123.0.6312.105 امکان پیاده‌سازی نامناسب و دسترسی خارج از محدوده به حافظه در V8 و Use after free درBookmarks  را برای مهاجم از راه دور فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-3156 7.3 نامشخص https://chromereleases.googleblog.com/2024/04/stable-channel-update-for-desktop.html  
CVE-2024-3158 7.3 نامشخص https://chromereleases.googleblog.com/2024/04/stable-channel-update-for-desktop.html  
CVE-2024-3159 7.3 نامشخص https://chromereleases.googleblog.com/2024/04/stable-channel-update-for-desktop.html  

 

 

administrator

نظر دهید