مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌ در VMware

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌ در VMware شامل VMware SD-WAN Edge و VMware SD-WAN Orchestrator امکان تزریق فرمان و open redirect که منجر به اجرای کد از راه دور، بدست آوردن کنترل کامل مسیریاب و افشای اطلاعات حساس می‌شود، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-22246 7.4 نامشخص https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2024-0008.html  
CVE-2024-22248 7.1 نامشخص https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2024-0008.html  

 

 

administrator

نظر دهید