مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌ و بحرانی در Schneider

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌ و بحرانی در Schneider شامل EcoStruxure Power Design – Ecodial همه نسخه‌ها (برای Ecodial FR، Ecodial NL و Ecodial INT) امکان XSS، حملات brute-force و تسخیر حساب و دسترسی غیرمجاز به سیستم، دسترسی به فایل‌ها، logs exfiltration و بارگیری فایل‌ها زمانی که مهاجم URL را برای دانلود در مکان دیگری تغییر می‌دهد و سریال‌زدایی از داده‌های غیرقابل اعتماد که منجر به اجرای کد از راه دور در زمان بارگذاری یک فایل پروژه مخرب می‌شود، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-2050 8.2 نامشخص https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SEVD-2024-072-01&p_enDocType=Security+and+Safety+Notice&p_File_Name=SEVD-2024-072-01.pdf  
CVE-2024-2051 9.8 نامشخص https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SEVD-2024-072-01&p_enDocType=Security+and+Safety+Notice&p_File_Name=SEVD-2024-072-01.pdf  
CVE-2024-2052 7.5 نامشخص https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SEVD-2024-072-01&p_enDocType=Security+and+Safety+Notice&p_File_Name=SEVD-2024-072-01.pdf  
CVE-2024-2229 7.8 نامشخص https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SEVD-2024-072-02&p_enDocType=Security+and+Safety+Notice&p_File_Name=SEVD-2024-072-02.pdf  

 

 

administrator

نظر دهید