مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌ در WordPress

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌ در WordPress شامل افزونه‌های weForms  نسخه‌ 1.6.21 و قبل‌تر، Bulgarisation for WooCommerce نسخه 3.0.14 و قبل‌تر و Post Grid Combo – 36+ Gutenberg Blocks نسخه 2.2.68 و قبل‌تر امکانStored XSS، CSRF و افشای اطلاعات از طریق get_posts API Endpoint را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-0386 7.2 نامشخص https://www.wordfence.com/threat-intel/vulnerabilities/id/f436ab65-a59c-4b2a-abc8-a7fc038678dd?source=cve  
CVE-2024-2395 7.3 نامشخص https://www.wordfence.com/threat-intel/vulnerabilities/id/4ff1d12e-1129-40d3-8c29-3a46ffc77872?source=cve  
CVE-2023-7072 7.5 نامشخص https://www.wordfence.com/threat-intel/vulnerabilities/id/feee3268-b384-400c-a76d-e5d7972c05b7?source=cve  

 

 

administrator

نظر دهید