مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا در Jenkins

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا در Jenkins شامل افزونه HTML Publisher نسخه 1.16 تا 1.32، افزونه OWASP Dependency-Check نسخه 5.4.5 و قبل‌تر، افزونه Build Monitor View نسخه 1.14-860.vd06ef2568b_3f و قبل‌تر، افزونه GitBucket  نسخه 0.8 و قبل‌تر وiceScrum  نسخه 1.1.6 و قبل‌تر به‌دلیل عدم پاکسازی درست ورودی و escape نکردن امکان XSS و پیمایش مسیر (تعیین کردن این‌که آیا مسیری در Jenkins controller file system وجود دارد یا نه) و Stored XSS را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-28149 7.3 نامشخص https://www.jenkins.io/security/advisory/2024-03-06/#SECURITY-3301  
CVE-2024-28150 7.3 نامشخص https://www.jenkins.io/security/advisory/2024-03-06/#SECURITY-3301  
CVE-2024-28153 7.3 نامشخص https://www.jenkins.io/security/advisory/2024-03-06/#SECURITY-3301  
CVE-2024-28156 7.3 نامشخص https://www.jenkins.io/security/advisory/2024-03-06/#SECURITY-3301  
CVE-2024-28157 7.3 نامشخص https://www.jenkins.io/security/advisory/2024-03-06/#SECURITY-3301  
CVE-2024-28160 7.3 نامشخص https://www.jenkins.io/security/advisory/2024-03-06/#SECURITY-3301  

 

 

administrator

نظر دهید