مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا و بحرانی‌‌ در JetBrains

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا و بحرانی‌‌ در JetBrains شامل JetBrains TeamCity  نسخه قبل از 2023.11.4 امکان دور زدن احراز هویت و پیمایش مسیر را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-27198 9.8 نامشخص https://www.jetbrains.com/privacy-security/issues-fixed/  
CVE-2024-27199 7.3 نامشخص https://www.jetbrains.com/privacy-security/issues-fixed/  

 

 

administrator

نظر دهید