مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌‌ در Dell

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌‌ در Dell شامل Dell Digital Delivery نسخه‌های قبل از5.0.86.0 امکان Use After Free و سرریز بافرکه منجر به اجرای کد دلخواه، خراب شدن برنامه و یا ارتقا سطح دسترسی می‌شود، را برای مهاجم محلی با سطح دسترسی پایین فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-0155 7.0 نامشخص https://www.dell.com/support/kbdoc/en-in/000222292/dsa-2024-033  
CVE-2024-0156 7.0 نامشخص https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000222536/dsa-2024-032-security-update-for-dell-digital-delivery-for-a-buffer-overflow-vulnerability  

 

 

administrator

نظر دهید