مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌ در Dell

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌ در Dell شامل Dell Secure Connect Gateway نسخه 5.20 و Dell Secure Connect Gateway (SCG) Policy Manager همه نسخه‌ها و نسخه +5.10 امکان دور زدن احراز هویت، Stored XSS که منجر به افشای اطلاعات، سرقت نشست یا جعل درخواست مشتری می‌شود و بازیابی reset password (بازنشانی رمز عبور) و دسترسی غیرمجاز به برنامه‌ها را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-22457 7.1 نامشخص https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000222433/dsa-2024-076-security-update-for-dell-secure-connect-gateway-appliance-vulnerabilities  
CVE-2024-24907 7.6 نامشخص https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000222330/dsa-2024-077-security-update-for-dell-secure-connect-gateway-policy-manager-vulnerabilities  
CVE-2024-24905 7.6 نامشخص https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000222330/dsa-2024-077-security-update-for-dell-secure-connect-gateway-policy-manager-vulnerabilities  
CVE-2024-24904 7.6 نامشخص https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000222330/dsa-2024-077-security-update-for-dell-secure-connect-gateway-policy-manager-vulnerabilities  
CVE-2024-24903 8.0 نامشخص https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000222330/dsa-2024-077-security-update-for-dell-secure-connect-gateway-policy-manager-vulnerabilities  
CVE-2024-24906 7.6 نامشخص https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000222330/dsa-2024-077-security-update-for-dell-secure-connect-gateway-policy-manager-vulnerabilities  

 

 

administrator

نظر دهید