مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا و بحرانی‌ در VMware

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا و بحرانی‌ در VMware شامل VMware Enhanced Authentication Plug-in (EAP) امکان رله (Relay) احراز هویت و Session Hijack (به‌دلیل Session Fixation) در افزونه مرورگر EAP منسوخ شده را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-22245 9.6 نامشخص https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2024-0003.html  
CVE-2024-22250 7.8 نامشخص https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2024-0003.html  

 

 

administrator

نظر دهید