مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌‌‌‌ درHP

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌‌‌‌ درHP شامل چاپگرهای HP LaserJet Pro، HP Enterprise LaserJet  وHP LaserJet Managed امکان اجرای کد از راه دور به دلیل سرریز شدن بافر هنگام رندر کردن فونت‌های تعبیه شده در یک فایل PDFو افشای اطلاعات را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-0407 7.0 نامشخص https://support.hp.com/us-en/document/ish_10174094-10174120-16  
CVE-2024-0794 8.6 نامشخص https://support.hp.com/us-en/document/ish_10174031-10198670-16  

 

 

administrator

نظر دهید