مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا ‌در Atlassian

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا ‌در Atlassian شامل Confluence Data Center نسخه 2.7.0، 7.13.0، 7.19.0، 7.20.0، 8.0.0، 8.1.0، 8.2.0، 8.3.0، 8.4.0، 8.5.0، 8.6.0 و 8.7.1 و Assets Discovery (یک ابزار اسکن شبکه) نسخه 1.0 تا 6.2.0 (همه نسخه‌ها) و 8- jira-dc-6.2.0 امکان Stored XSS، تزریق و تغییر اقدامات انجام‌شده توسط یک تماس سیستمی را برای مهاجم احراز هویت شده فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-21678 8.5 نامشخص https://jira.atlassian.com/browse/CONFSERVER-94513  
CVE-2024-21682 7.2 نامشخص https://jira.atlassian.com/browse/JSDSERVER-15067  

 

administrator

نظر دهید