مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا و بحرانی‌ در NVIDIA

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا و بحرانی‌ در NVIDIA  شامل NVIDIA Triton Inference Server برای لینوکس و ویندوز، NVIDIA DGX A100 baseboard management controller (BMC) و NVIDIA DGX A100 SBIOS امکان پیمایش مسیر از طریقAPI  بارگذاری مدل (model load API) زمانی که با خط فرمان غیر پیش‌فرض –model-control explicit راه‌اندازی می‌شود، سرریز پشته از طریق ارسال یک بسته شبکه ساخته‌شده ویژه و در host KVM daemon، خراب شدن حافظه پشته در host KVM daemon، اجرای کد دلخواه در سطحSMM  ازطریق فراخوانی SMI و ارزیابی متغیر پویا که منجر به اجرای کد دلخواه، انکار سرویس، افزایش امتیازات، افشای اطلاعات و دستکاری داده‌ها می‌شوند، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-31036 7.5 نامشخص https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5509  
CVE-2023-31029 9.3 نامشخص https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5510  
CVE-2023-31024 9.0 نامشخص https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5510  
CVE-2023-31035 7.5 نامشخص https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5510  
CVE-2023-31032 7.5 نامشخص https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5510  
CVE-2023-31030 9.3 نامشخص https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5510  

 

administrator

نظر دهید